Goederen classificatie

Goederen classificatie

Hoe je je goederen vanuit douaneoogpunt indeelt, is een belangrijk onderdeel van de naleving van de douanewetgeving. Wanneer je je goederen niet correct indeelt met de verkeerde GS-code, kan dit grote financiële gevolgen hebben voor je bedrijf en de betrekkingen met de douaneautoriteiten.

Wij zijn er om je te ondersteunen in al je goederen classificatie behoeften met:

Europese douane- en classificatiekennis
Objectief en onafhankelijk advies
Laatste inzichten in classificatieontwikkelingen en de gevolgen voor je bedrijf

Neem vandaag nog contact met ons op om een van onze adviseurs voor goederenclassificatie te spreken.

Wij maken douane gemakkelijk.

Hallo. Kunnen we je helpen?

Nicola Haynes (Teal Background)
Nicola Haynes
Senior Customs Consultant

Douane-indeling van goederen - Meer dan een tiencijferige code

Hoewel veel bedrijven ervan uitgaan dat goederenclassificatie "slechts een code van 10 cijfers" is, zijn er veel complexe regels en voorschriften voor goederenclassificatie van toepassing. Bovendien worden de douaneclassificaties regelmatig gewijzigd.

Wanneer is de classificatie van je goederen en diensten voor het laatst gecontroleerd op geldigheid? Hoe is deze controle uitgevoerd? Is deze douane-indeling gedocumenteerd? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen over goederenindeling.

Image
""

De bepaling van de juiste indeling houdt verband met

  • Rechten     
  • In- en uitvoerbeperkingen     
  • Documentatievereisten 
  • Vergunningen     
  • Handelspolitieke maatregelen     
  • Veiligheidsmaatregelen 

 

Customs Support kan helpen een correcte goederenclassificatie vast te stellen en alle daarmee verband houdende vragen te beantwoorden.  

Ben je benieuwd wat wij specifiek voor je organisatie kunnen betekenen?

Goederenclassificatie | Veelgestelde vragen (FAQ's)

Hoe moeten goederen voor de douane worden ingedeeld?

Goederen worden ingedeeld volgens het geharmoniseerd systeem. De douane-indeling geschiedt volgens de indelingsregels van de Werelddouaneorganisatie. Elke afdeling en elk hoofdstuk van het geharmoniseerd systeem bevat specifieke informatie over de indeling. De indelingsregels zijn te ingewikkeld om hier in detail te treden, maar wij vermelden hieronder de meest gebruikte regel.

De titels van de afdelingen, hoofdstukken en subhoofdstukken worden slechts vermeld om verwijzingen te vergemakkelijken; voor juridische doeleinden wordt de indeling bepaald aan de hand van de bewoordingen van de titels en eventuele aantekeningen bij de afdelingen of hoofdstukken en, voor zover deze titels of aantekeningen niet anders bepalen, aan de hand van de volgende bepalingen.

Hoe ziet het classificatieproces eruit?

Indelingsregel nr. 1 is de basisregel voor de indeling van goederen en heeft voorrang op alle andere indelingsregels.

Voor de indeling van de goederen onder de rubrieken worden de bewoordingen van deze rubrieken en de desbetreffende aantekeningen op afdelingen en hoofdstukken gebruikt. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de voorgaande regels, met dit verschil dat alleen indelingen van gelijke strekking kunnen worden vergeleken. Voor de toepassing van deze regel gelden de bewoordingen van de rubrieken en de eventuele aantekeningen bij de afdelingen of hoofdstukken en, voor zover die rubrieken of aantekeningen niet anders bepalen, overeenkomstig de volgende bepalingen.

Wat zijn de verschillen tussen HTS en GN?

Zodra de juiste code voor een product is vastgesteld, wordt dit een douane-indeling genoemd. Op basis van de indelingsregels worden goederen ingedeeld in het Geharmoniseerd Tarief Systeem (HTS) / Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Dit is een classificatiesysteem dat de Werelddouaneorganisatie bijhoudt. Het HTS-systeem wordt bijna overal ter wereld gebruikt. Het GN-systeem is een uitbreiding van het HTS-systeem dat in de Europese Unie wordt gebruikt.

Welke belangrijke feiten over goederenclassificatie moet ik kennen?

De eerste zes cijfers van de code van een artikel zijn wereldwijd hetzelfde (of zouden dat moeten zijn). De nummers daarna kunnen per land verschillen. Indien je bijvoorbeeld je goederen betrekt van leveranciers buiten de Europese Unie is het van groot belang om de aangeleverde codes te controleren of te 'vertalen' naar de codes die in de Europese Unie worden gebruikt. Dit om er zeker van te zijn dat je met geldige en correcte douaneclassificatiecodes werkt.

Waarom is het van belang goederen correct in te delen?

Het bepalen van de douane-indeling is een complexe activiteit. Het niet naleven van de geldende regels en voorschriften kan een ernstige bedreiging vormen voor de continuïteit van je bedrijf. Dit is waar een douanespecialist kan ondersteunen om advies te geven of de door je gebruikte douane-indelingscodes te herzien.

Hoe lang duurt het om een item te classificeren?

De tijd die nodig is om goederen te classificeren hangt af van de complexiteit van de producten, het materiaal en de productomschrijving en kan 1 minuut tot een half uur per classificatie in beslag nemen. Onze classificatiespecialisten bekijken de vereiste informatie om de juiste HS-code te bepalen.