Container Risicoanalyse

Container Risicoanalyse

Ons Safety-team beschikt over de kennis en de juiste meettechnieken om een container risicoanalyse uit te voeren op inkomende zeecontainers die vaak verdampende productiegassen of toegevoegde pesticiden bevatten.

Gebruik van geavanceerde meetapparatuur, zoals een FTIR-gasanalyser
Diepgaande oorzakenanalyse van uw inkomende containerstromen
Aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen

Neem contact op om een van onze container risico specialisten te spreken

Verbeter de veiligheid

Hallo. Kunnen wij je helpen?

Jeremy Geensen
Jeremy Geensen
Sales
Image
""

De partner voor container risico analyse

Als bedrijf ben je verplicht te onderzoeken aan welke gevaarlijke stoffen werknemers tijdens het lossen kunnen worden blootgesteld.

Een risicoanalyse van containers kan alleen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat beschikt over de kennis en de juiste meettechnieken, aangezien honderden vluchtige organische stoffen (VOS) een potentieel gezondheidsrisico vormen. Bij Customs Support gebruiken we geavanceerde meetapparatuur om dit proces snel en kostenefficiënt te laten verlopen. Neem contact op en ontdek hoe wij je kunnen ondersteunen!

Analyse arbeidsrisico's container behandeling | Veelgestelde vragen - (FAQ's)

Waarom zou ik een container risico analyse uitvoeren?

Op basis van artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is het je plicht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld. Standaardmetingen van enkele veel voorkomende chemische stoffen in containers bieden slechts schijnveiligheid en worden als zodanig afgeraden.

Wat kan het voordeel zijn van een container risico analyse?

Een solide basis voor een containerrisicoanalyse is een breed verifieerbare FTIR-analyse en een betrouwbare database. Hierdoor kunnen wij snel een relatie leggen tussen ladingen en de aangetroffen gassen. Op die manier kunnen wij containerstromen categoriseren en een aantal oorzaken analyseren. Door over te schakelen op steekproefsgewijze metingen van geïnventariseerde veilige containerstromen kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd. Dit is uiteraard in overeenstemming met de Arbocatalogus.

Wat is een FTIR-analysator?

FTIR staat voor Fourier Transform Infrarood spectroscopie en wordt gebruikt door Customs Support Safety. Het is een krachtige gasmeettechnologie voor gelijktijdige metingen van meerdere gassen. Het vermogen om vrijwel elk gas te detecteren en te meten, gecombineerd met de robuustheid en betrouwbaarheid van de technologie, maakt FTIR ideaal voor een groot aantal toepassingen.