Gas Analyses

Article

In zeecontainers en andere gesloten of slecht geventileerde ruimten, zoals opslagplaatsen, kunnen zich gevaarlijke concentraties gassen ontwikkelen.  Hogere concentraties gevaarlijke gassen kunnen ontstaan doordat ze bijvoorbeeld vrijkomen uit verpakkingsmateriaal.

Formaldehyde Test