Brexit nieuws & updates

Article

Omscholing van instromers

Het kabinet heeft in een eerder stadium al aangegeven dat het in korte tijd 928 douaniers en 143 extra NVWA-medewerkers wil opleiden. “Met de pilot samen met het UWV willen we mensen omscholen en zoeken we naar instromers en ervaren krachten met grenswerk”, zegt Koopman in het interview met BNR. De wervingscampagne moet binnen een maand van start gaan.

""
Article

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Frost, heeft aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk de invoering van bepaalde grenscontroles uitstelt. Dit is niet de eerste keer dat invoeringsdatums worden uitgesteld.

Barriers on the beach - border controls (UK)
Article

Het is vijf jaar geleden dat het Britse volk stemde over het al dan niet verlaten van de Europese Unie. Het resultaat van de stemming was dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou verlaten, wat officieel op 1 januari van dit jaar is gebeurd. Tot op het laatste moment was het onduidelijk of er een handelsakkoord zou komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Een rampzalige no-deal Brexit werd op het laatste moment voorkomen.

UK Flag
Article

De handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk heeft grote gevolgen gehad voor bedrijven aan beide zijden van het Kanaal. Bedrijven aan beide zijden moeten nu douaneaangiften indienen. Er geldt een 0%-tarief voor producten die tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld, maar alleen als de producten afkomstig zijn uit de EU of het VK.

Cargo Terminal with a graphic multimodal overlay
Article

Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese unie. Dat betekent dat ze ook geen deel meer uitmaakt van de Europese interne markt en de Douane-unie.  

In tegenstelling tot de Europese Unie, heeft de Britse overheid gekozen voor een gefaseerde implementatie van de importmaatregelen. Op 1 april zou de volgende fase ingaan, maar dat is nu uitgesteld. 

brexit jigsaw
Article

We zijn inmiddels anderhalve maand onderweg met de Brexit en we zien de goederenstromen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hier en daar stokken.

Zeebrugge port
Article

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben beide een eigen benadering als het gaat om grenscontroles na Brexit. De Europese Unie heeft direct alle controles en andere maatregelen in gesteld, terwijl het Verenigd Koninkrijk juist kiest voor een gefaseerde benadering.

umbrellas one UK flag, all others EU.
Article

De eerste maand na de Brexit is achter de rug. Omdat veel bedrijven eind vorig jaar aan beide zijden van het Kanaal voorraden hadden aangelegd waren de eerste weken relatief rustig. Toen het aantal zendingen weer ging toenemen ontstonden er problemen met de Britse douanesystemen en de systemen in Frankrijk kraakten.

Polaroid photos of the UK
Article

Hare Majesteit's Revenue and Customs (HMRC) heeft een bericht gestuurd dat haar systemen voor de verwerking van doorvoerzendingen het maximum hebben bereikt. Volgens Bloomberg geeft HMRC ook de schuld aan een recente software-upgrade van zijn Nieuwe Geautomatiseerde Transitsysteem (NCTS), dat alle Transit-toepassingen verwerkt.

woman, stressed out, in front of a screen.
Article

Toen iedereen in de Europese Unie elkaar op 31 december om 0:00 een gelukkig nieuwjaar wenste was het pas 23:00 in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel ze daar nog steeds een uur te gaan hadden tot 1 januari 2021 had het Verenigd Koninkrijk op dat moment al wel officieel de Europese Unie verlaten. Brexit was eindelijk een feit.